popis

     O nás
     Naše služby
     Materiály a vzorníky
     Dekorační nátěry
     Speciální nátěry
     Reference
     Ceník
     Kontakt
     Vnímání barev
     Návrh interiéru
     Fotogalerie

   Kontakt:

    Dalibor Konečný
    Dražůvky 32
    696 33
    +420 723 410 691
    Daliborkonecny@seznam.czFotokatalytické funkční nátěry

Čistí vzduch od rakovinotvorných látek, virů, baktérií, spór, kouře, pachů a alergenů. Likvidují mikroorganismy, chrání a prodlužují životnost podkladové malby a přispívají k vytvoření čistého a zdravého prostředí.

AKTIVNÍ STĚNA a AKTIVNÍ ŠTÍT

Nejúčinější čístící filtr vzduchu může být Váš stop a stěny!

TABULKA

Funkční nátěr AKTIVNÍ STĚNA a ŠTÍT je vysoce účinný systém čistění vzduchu založený na řízeném umístění nanočástic oxidu titaničitého ve struktuře povrchového nátěru stěn. Toto umístění je řešeno patentovanou kompozicí součástí používané nátěrové hmoty a specifickou technologií její aplikace.

Čistící proces je aktivován ultrafialovým zářením, které je přirozenou součástí denního světla. V prostorech, kde je tohoto světla nedostatek je možno potřebné UV záření zajistit jeho samostatnými zdroji o frekvencích neškodných lidskému organismu.

Funkční nátěr je vysoce účinná bezporuchová čistička vzduchu o síle cca.0,05-0,3mm, s nulovými nebo zcela zanedbatelnými energetickými nároky. Čistí vzduch od zápachů, karcinogenních organických molekul, alergenů, virů a bakterií.

Funkční nátěr plní funkci dekorativního nátěru stěn se samočisticím efektem (minimalizace znečistění kouřovými částicemi a aerosolovýmikapénkami mastnoty). Funkční nátěr lze dodat v bílé i v nejrůznějších barevných variantách.Co jsou funkční nátěry AKTIVNÍ STĚNA a ŠTÍT FN1® A FN2® ?

FN1® A FN2® jsou vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého a anorganických pojiv.

 • Nanesená suspenze vytvoří, po zaschnutí, na povrchu tenkou vrstvu o síle 0,005 mm.
 • Tato vrstva, pokud na ní dopadá denní světlo nebo UV záření z umělého zdroje, rozkládá všechny organické mikročástice primárně na kysličník uhličitý a vodní páru.
 • Prevence proti virovým onemocněním přenášených vzduchem

  EPA DOPORUČUJE OXID TITANIČITÝ JAKO PREVENCI CHŘIPKY

  Jak to funguje

  Při doteku s osvětleným povrchem TiO2 vzniká fotokatalytická reakce, kde zreaguje vzdušný kyslík s organickými zplodinami (karcinogeny, molekuly pachů, viry, bakterie apod.). Vznikají minerální látky - primárně voda a oxid uhličitý.

  Čistička vzduchu tenká jen desetinu milimetru

  Funkční nátěr je vysoce účinný systém čistění vzduchu založený na řízeném umístění nanočástic oxidu titaničitého ve struktuře povrchového nátěru stěn. Toto umístění je řešeno patentovanou kompozicí součástí používané nátěrové hmoty a specifickou technologií její aplikace.

  Čistící proces je aktivován ultrafialovým zářením, které je přirozenou součástí denního světla. V prostorech, kde je tohoto světla nedostatek je možno potřebné UV záření zajistit jeho samostatnými zdroji o frekvencích neškodných lidskému organismu.

  Funkční nátěr je vysoce účinná bezporuchová čistička vzduchu o síle cca.0,05-0,3mm, s nulovými nebo zcela zanedbatelnými energetickými nároky. Čistí vzduch od zápachů, karcinogenních organických molekul, alergenů, virů a bakterií.

  Funkční nátěr plní funkci dekorativního nátěru stěn se samočisticím efektem (minimalizace znečistění kouřovými částicemi a aerosolovými kapénkami mastnoty). Funkční nátěr lze dodat v bílé i v nejrůznějších barevných variantách.

  Nanášení

  Nátěrové suspenze jsou vodou ředitelné, ekologicky příznivé a neobsahují žádná organická rozpouštědla.
  Nanášení: stříkáním, válečkem, štětcem. Nehodí se na hlinkové a vápenaté nátěry.

  Nanášení

  První aplikace suspenze FN1®a FN2®: 1 litr suspenze na 10-15 m2 plochy(3 vrstvy).

 • Upozornění: 3 vrstvy jsou nutné! Povrch mezi nanášením jednotlivých vrstev musí kompletně uschnout. Nehodí se na hlinkové nátěry.
 • Obnova částečně opotřebeného povrchu suspenzí FN1®nebo FN2®: 1 litr suspenze až na 50 m2plochy.
 • Nátěrové suspenze jsou vodou ředitelné, ekologicky příznivé a neobsahují žádná organická rozpouštědla.
 • FN2® suspenze jsou zcela ph neutrální a zdravotně nezávadné
 • Údržba

  Aktivní povrch vytvořený suspenzemi FN1® a FN2® nevyžaduje údržbu. Pro zajištění funkčnosti je nezbytný dostatek denního světla nebo UV (ultrafialové) záření z umělého zdroje o vlnové délce 340 - 370nm.

  Účinnost vytvořené aktivní vrstvy se s časem nesnižuje (pokud nedojde k jejímu mechanickému poškození nebo překrytí jinou vrstvou materiálu). V případě mechanického opotřebení aktivní vrstvy, je možno její funkčnost snadno obnovit opětovným nanesením suspenze.

  Instalace aktivačních světel

  Instalace aktivačních světel je prováděna tak, aby světlo bylo namířeno na plochu funkčního TiO2 nátěru, která odfiltruje veškeré UV frekvence a odráží pouze viditlené záření! Oko není v přímém kontaktu s aktivační lampou.

  Pro osvit se používá UV lampa s měkkým zářením o vlnové délce 365 nm. Stejné se používá např. na diskotékách.Potřeba osvitu je 1W/m2. Návrh na instalaci UV lampy se provádí po změření denního světla v místě aplikace. Pro noční provoz je UV světlo nutné.

  Grafika, HTML - Lukáš Konečný